Latrinevlieg

Gepost in Vliegen

Uiterlijk:
Kleine, zwarte of zeer donkerbruine vliegensoort
Grote, stevige, zwarte haren bovenop tharax en kop
   
Ontwikkeling:
Eitjes worden afgezet in organisch rottend materiaal
   
Leefwijze:
Volledige gedaanteverwisseling
De larven leven in mesthopen, gierkelders, afvalwater en rioleringen  
Ook in kruipruimten waar leidingen kapot zijn en drap ontstaan is
Larven komen tevens voor op zeer vochtige plaatsen waar de bodem verontreinigd is met rottend organisch materiaal
   
Schade/overlast:
Er is geen directe schade van de latrinevlieg; wel kunnen ze -als ze in grote aantallen voorkomen- hinderlijk zijn
   
Wering/preventie:
Kapotte leidingen repareren en ontwikkelingsplaatsen opruimen
Composthopen en/of mesthopen afdekken met een laag zand

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Fruitvliegen

Gepost in Vliegen

Uiterlijk:
Volwassen fruitvlieg 0,3 tot 0,4 cm lang (afhankelijk van de soort)
Bij de meeste soorten zijn de ogen helderrood, achterlijf vertoont bruine dwarsstrepen
Eitjes en larven zijn voorzien van uitsteeksels of adembuizen (voor in vloeistof)
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Wijfje legt 400 tot 900 eitjes in gistend of rottend materiaal
Tijdsduur van ei tot volwassen dier 8 tot 11 dagen
Imago leeft 2 tot 9 weken  
   
Leefwijze:
Fruitvliegen komen voor in de levensmiddelenindustrie (jam- en limonadefabrieken), in bierbrouwerijen, fruitwinkels, keukens, cafés en gft-containers
Ontwikkelen zich in rottende, gistende massa's of (vergeten) voerplaatsen waar zich nog restanten bevinden van bijvoorbeeld kippen- of varkensbiks
   
Schade/overlast:
Vers, gaaf fruit wordt door deze vliegjes niet aangetast
Verontreiniging van fruit- en groenteproducten
Kunnen hinderlijk zijn in (groot)keukens, fabrieken, cafés (achter de tapkast) en in de buurt van gft-containers
   
Wering/preventie:
Fruit en groente niet te lang en niet onafgedekt bewaren; goede hygiëne betrachten
Vuilnisemmers en afvalcontainers goed afsluiten en na lediging reinigen
Voor de bio-industrie: geen voerrestanten in de stallen achterlaten, stallen veelvuldig opruimen en/of reinigen
Schrobputjes die slechts 1x in de 14 dagen worden doorgespoeld, kunnen een grote bron van ontwikkeling zijn. Regelmatig doorspoelen dus.


Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Grasvlieg

Gepost in Vliegen

Uiterlijk:
De grasvlieg is geel met drie glanzende zwarte strepen op de bovenzijde van het borststuk
Deze vlieg is ca 3 mm lang en heeft bijna geen haren
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
De ontwikkeling van ei tot volwassen dier vindt buiten gebouwen plaats
De larven ontwikkelen zich voornamelijk in ongemaaid, doorgaans verwaarloosd grasland
Grasvliegen overwinteren op beschutte plaatsen tegen of in gebouwen, vaak spouwmuren  
   
Leefwijze:
Vaak dienen gebouwen als overwinteringsplaats voor grote zwermen grasvliegen. Met een gezwollen achterlijf zoeken ze in het najaar deze plaatsen op om er enkele maanden te verblijven. In het voorjaar vertrekken ze; dan zijn ze aanmerkelijk afgeslankt.
   
Schade/overlast:
Grasvliegen zijn volkomen onschadelijk, maar door de grote aantallen waarin ze in gebouwen kunnen voorkomen, kunnen ze wel erg hinderlijk zijn
   
Wering/preventie:
Horren plaatsen in open ramen en deuren
Andere openingen in buitenmuren dichten of voorzien van fijnmazig gaas
N.B. Vliegen kunnen ook via de dakpannen binnendringen

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Klustervlieg

Gepost in Vliegen

Uiterlijk:
De klustervlieg lijkt enigszins op de kamervlieg en is circa 8 mm lang (langer dan de kamervlieg)
Veel goudkleurige haren op de bovenzijde van de thorax. Abdomen grijs
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
De ontwikkeling van ei tot volwassen dier vindt buiten gebouwen plaats
Komen in het najaar in grote aantallen in groepen gebouwen binnen om te zoeken naar goede overwinteringplaatsen, vaak spouwmuren
De eitjes worden door het vrouwtje alleen afgezet in de kieren van de grond  
In de zomer komen de eitjes na drie dagen uit
De larven van de klustervlieg parasiteren op regenwormen (zo gaan ze mee de grond in) en leven 's zomers buiten. De larven eten de wormen van binnenuit op.
Als de larve het popstadium bereikt heeft, verlaat hij de worm om zich in de grond te verpoppen
Waarschijnlijk 1 tot 2 generaties per jaar
   
Leefwijze:
In het najaar verenigen de vliegen zich in zwermen en gaan zij op zoek naar een overwinteringsplaats, bijvoorbeeld in holle bomen of in spouwmuren. Soms zoeken ze de holle ruimten van huizen, woonflats en kantoorpanden
In het voorjaar, als de zon gaat schijnen en het warmer wordt, ontwaken de vliegen uit hun rusttoestand. Ze hebben dan de neiging actief te worden en gaan zich in het gebouw verspreiden
Tijdens de eerste warme dagen houden zij zich overdag op aan de buitenzijde van de gebouwen waar ze overwinterden. Door naden en kieren komen ze naar buiten. Na verloop van enkele weken zullen zij hun overwinteringsplaats definitief de rug toekeren.
   
Schade/overlast:
Door grote aantallen in gebouwen tijdelijk hinderlijk
   
Wering/preventie:
Horren plaatsen in open ramen en deuren, andere openingen in buitenmuren dichten of voorzien van fijnmazig horrengaas
Kleine roosters op/in de ventilatieopeningen in de muur plaatsen
Dichtkitten van de ruimte tussen kozijn en de muur (naden en kieren)
N.B. Vliegen kunnen ook via de dakpannen binnendringen


Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Kamervlieg

Gepost in Vliegen

Uiterlijk:
Lengte volwassen kamervlieg: 0,7 tot 0,8 cm
Larve (made) pootloos, ca 1 cm lang; geen duidelijke kop
Pop: "tonnetje" dat bruin van kleur is
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Wijfje legt 600 tot 2000 eitjes ca 100-150 keer
Eistadium duurt 1 tot 3 dagen, larvale stadium ca 1 week, popstadium 3 tot 8 dagen
Tijdsduur van ei tot volwassen dier ca. 1 tot 3 weken  
   
Leefwijze:
De larven van de kamervlieg ontwikkelen zich in rottend organisch materiaal, zoals in mest in stallen
Kamervliegen komen af op allerlei voedsel dat ze alleen in vloeibare vorm kunnen opnemen
Zij besteden veel aandacht aan hun toilet: poten tegen elkaar wrijven en vleugels afvegen
De mannetjes sterven spoedig na de paring; de vrouwtjes daarentegen leven 2 tot 3 maanden
De larven van de kamervlieg leven niet dieper in het afvalmateriaal dan enkele centimeters
   
Schade/overlast:
Kamervliegen bevuilen oppervlakken
Kunnen ziektekiemen overbrengen op mens en dier via de poten, monddelen, haren en uitwerpselen; dit kunnen bacteriën zijn, virussen en andere schadelijke micro-organismen
Zijn in grote aantallen hinderlijk
   
Wering/preventie:
Afval afgedekt houden en snel afvoeren, afvalbakken steeds reinigen
Waar nodig vliegengaas, horren en lintgordijnen
Ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag opsporen en saneren

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies