Graafwespen

Gepost in Wespen

Uiterlijk:
Graafwespen lijken qua kleur wel wat op limonadewepsen
Houden gedurende de rust hun vleugels vlak
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Het wijfje verzorgt de larven
   
Leefwijze:
Graafwespen leven solitair, maar grote aantal kunnen zich bij elkaar nestelen
Zij maken nesten in zandige grond of holle stengels en dergelijke plaatsen
De larven worden gevoed met één prooidiersoort
   
Schade/overlast:
Als de graafwespen zich in rottend hout bevinden dan is dat al veel eerder door schimmels aangetast
Voegwerk in oude gebouwen kan als gevolg van het aanbrengen van gangen door de graafwesp veel schade oplopen
   
Wering/preventie:
Zorg voor goed onderhoud van het hout- en voegwerk aan gebouwen

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies