Latrinevlieg

Gepost in Vliegen

Uiterlijk:
Kleine, zwarte of zeer donkerbruine vliegensoort
Grote, stevige, zwarte haren bovenop tharax en kop
   
Ontwikkeling:
Eitjes worden afgezet in organisch rottend materiaal
   
Leefwijze:
Volledige gedaanteverwisseling
De larven leven in mesthopen, gierkelders, afvalwater en rioleringen  
Ook in kruipruimten waar leidingen kapot zijn en drap ontstaan is
Larven komen tevens voor op zeer vochtige plaatsen waar de bodem verontreinigd is met rottend organisch materiaal
   
Schade/overlast:
Er is geen directe schade van de latrinevlieg; wel kunnen ze -als ze in grote aantallen voorkomen- hinderlijk zijn
   
Wering/preventie:
Kapotte leidingen repareren en ontwikkelingsplaatsen opruimen
Composthopen en/of mesthopen afdekken met een laag zand

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies