Pissebedden

Gepost in Hinderlijke insecten

Uiterlijk:
Een pissebed is vrij plat, ovaalvormig, grijsachtig, heeft twee korte 'binnenste' antennen en twee grotere 'buitenste' antennen (voelsprieten)
Rug en onderbuik zijn bekleed met schubben
Twee tamelijk grote, bij sommige soorten samengestelde, ogen
De kleur van een pissebed vertoont -afhankelijk van de soort- grote variaties van geelachtig, paarsbruin, grijs, donkergrijs. Ook vertoont de pissebed -afhankelijk van de soort- verschillende donkere vlekken
Duidelijke segmenten, borststuk 7 segmenten met elk 2 poten
Lengte volwassen exemplaren 1,2 tot 1,8 cm.
   
Ontwikkeling:  
Wijfjes dragen de eitjes onder aan het lichaam mee in een broedruimte
De larven vervellen vele keren, tot wel tien keer
Volwassen pissebedden kunnen wel twee jaar oud worden
     
Leefwijze:  
Algemeen voorkomend in tuinen; in gebouwen alleen op vochtige plaatsen
Voeden zich met dood, meestal rottend plantenmateriaal
Soms voeden pissebedden zich ook wel met dierlijke resten en uitwerpselen
     
Schade/overlast:
Alleen indien ze in grote aantallen voorkomen, bijvoorbeeld op tuinderijen, groentetuinen, kunnen pissebedden door hun vreterij schade aan kiemplanten veroorzaken
Voor zover bekend geen gezondheidsgevaar voor de mens of dier
     
Wering/preventie:  
Saneren van vochtige plaatsen met veel rottend plantaardig materiaal
Zorg voor een goede hygiëne in en rond gebouwen, dus geen opgeslagen materialen
Kruipruimten goed droog houden (ventileren!)
Composthopen zo ver mogelijk van de woning, achter in de tuin
Kieren en naden in de buitenmuur afdichten met kit
Ventilatieopeningen afdichten met zeer fijn roostergaas
     
Bestrijding  
Wegvangen met omgekeerde bloempot met vochtig hooi of een vochtige doek


Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies