Gewone Houtwormkever

Gepost in Houtaantasters

Uiterlijk:
Een volwassen gewone houtwormkever is 2,5 tot 5 mm, donkerbruin en heeft een gezwelfd halsschild
Op het dekschild zijn rijen kleine putjes te zien
De larve is ca. 6 mm lang, geelachtig wit en licht gekromd
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Ontwikkelingsduur van ei tot volwassen dier is ca. 3 jaar; het wijfje legt 20 tot 40 eitjes
De kevers worden in de zomer gesignaleerd; hun uitvliegopeningen zijn cirkelvormig, diameter 1 tot 2 mm
In mei t/m augustus komen de kevers uit het hout tevoorschijn; ze gaan paren, waarna de vrouwtjes eitjes leggen  
De meest gunstige temperatuur voor de ontwikkeling van de larven is 22 tot 23°C
     
Leefwijze:  
Gewone houtwormkevers tasten zowel loof- als naaldhout aan, binnen en buiten gebouwen; ook boomstronken worden aangetast
De structuur van het boormeel is korrelig. De larven van de gewone houtwormkever boren zich direct nadat ze uit het ei komen in het hout, waar ze gangen boren met een doorsnede van ongeveer 0,5 mm. Deze boorgangen zijn gevuld met boor- en vraatmeel, met daarin excrementen. Vaak vindt men hoopjes boormeel onder het hout. De ellipsvormige bolletjes in het boormeel zien er scherp afgetekend uit, zonder stof: dit beeld is zeer kenmerkend voor de gewone houtwormkever!
     
Schade/overlast:  
Gewone houtwormkevers komen zowel in loof- als in naaldhout dat in gebouwen verwerkt is
Ze zorgen ook voor schade aan meubelen, beeldhouwerken, manden, kisten
N.B. Hout dat rondom geschilderd is, wordt gewoonlijk niet aangetast
   

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies