Kamervlieg

Gepost in Vliegen

Uiterlijk:
Lengte volwassen kamervlieg: 0,7 tot 0,8 cm
Larve (made) pootloos, ca 1 cm lang; geen duidelijke kop
Pop: "tonnetje" dat bruin van kleur is
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Wijfje legt 600 tot 2000 eitjes ca 100-150 keer
Eistadium duurt 1 tot 3 dagen, larvale stadium ca 1 week, popstadium 3 tot 8 dagen
Tijdsduur van ei tot volwassen dier ca. 1 tot 3 weken  
   
Leefwijze:
De larven van de kamervlieg ontwikkelen zich in rottend organisch materiaal, zoals in mest in stallen
Kamervliegen komen af op allerlei voedsel dat ze alleen in vloeibare vorm kunnen opnemen
Zij besteden veel aandacht aan hun toilet: poten tegen elkaar wrijven en vleugels afvegen
De mannetjes sterven spoedig na de paring; de vrouwtjes daarentegen leven 2 tot 3 maanden
De larven van de kamervlieg leven niet dieper in het afvalmateriaal dan enkele centimeters
   
Schade/overlast:
Kamervliegen bevuilen oppervlakken
Kunnen ziektekiemen overbrengen op mens en dier via de poten, monddelen, haren en uitwerpselen; dit kunnen bacteriën zijn, virussen en andere schadelijke micro-organismen
Zijn in grote aantallen hinderlijk
   
Wering/preventie:
Afval afgedekt houden en snel afvoeren, afvalbakken steeds reinigen
Waar nodig vliegengaas, horren en lintgordijnen
Ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag opsporen en saneren

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies