Bruine Rat

Gepost in Knaagdieren

Uiterlijk:
Rug meestal grijsbruin, buik lichter. Allerlei kleurvariaties mogelijk
Stevige bouw, vrij stompe snuit, oren zichtbaar
Staart iets korter dan het lichaam
Volwassen: lichaamslengte 22 tot 30 centimeter, lichaamsgewicht ca. 500 gram
Sporen: uitwerpselen stomp, tot 2 centimeter lang, 0,5 centimeter dik, buiksmeer, looppaden (wissels)
   
 
Ontwikkeling:
Draagtijd 21 tot 23 dagen, maximaal 15 worpen, bestaande uit 7 tot 10 jongen
Jongen na 3 maanden geslachtsrijp
Levensduur gemiddeld circa één jaar, maximaal 2 tot 3 jaar  
   
Leefwijze:
'Cultuurvolger', uitstekende graver en zwemmer
 Vooral 's nachts actief; alleseter met een voorkeur voor het beste
Komen voor langs slootkanten, in ruigten, in riolen en mestputten, op afvalstortplaatsen, in gebouwen en kruipruimten
   
Schade/overlast:
Bevuiling, knaagschade, overbrenger van ziekten (o.a. de ziekte van Weil) en paratyphus
Verspreiding van veeziekten, varkenspest, pseudovogelpest, trichinosis en ziekte van Aujeszky e.a.
   
Wering/preventie:
Objecten onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk maken voor bruine rat
Ventilatie-openingen in buitenmuren niet breder dan 0,5 centimeter
Circa 15 centimeter, gladde stroken op buitenmuren
   

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies