Grasvlieg

Gepost in Vliegen

Uiterlijk:
De grasvlieg is geel met drie glanzende zwarte strepen op de bovenzijde van het borststuk
Deze vlieg is ca 3 mm lang en heeft bijna geen haren
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
De ontwikkeling van ei tot volwassen dier vindt buiten gebouwen plaats
De larven ontwikkelen zich voornamelijk in ongemaaid, doorgaans verwaarloosd grasland
Grasvliegen overwinteren op beschutte plaatsen tegen of in gebouwen, vaak spouwmuren  
   
Leefwijze:
Vaak dienen gebouwen als overwinteringsplaats voor grote zwermen grasvliegen. Met een gezwollen achterlijf zoeken ze in het najaar deze plaatsen op om er enkele maanden te verblijven. In het voorjaar vertrekken ze; dan zijn ze aanmerkelijk afgeslankt.
   
Schade/overlast:
Grasvliegen zijn volkomen onschadelijk, maar door de grote aantallen waarin ze in gebouwen kunnen voorkomen, kunnen ze wel erg hinderlijk zijn
   
Wering/preventie:
Horren plaatsen in open ramen en deuren
Andere openingen in buitenmuren dichten of voorzien van fijnmazig gaas
N.B. Vliegen kunnen ook via de dakpannen binnendringen

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies