Cacaomot

Gepost in Voorraadaantasters

Uiterlijk:
Lengte volwassen cacaomot: 1 tot 2 cm, spanwijdte 1,5 tot 2 cm
De larve is gebroken wit van kleur; een volwassen cacaomot is vlekkerig grijs
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Duur van ei tot imago: 82 tot 206 dagen bij 21°C (bij 26°C wordt dit 60 tot 100 dagen)
Het vrouwtje legt tijdens haar leven ca. 260 eitjes die zij steeds in groepjes afzet op allerlei voedingsmiddelen
Voorkeurstemperatuur is 26°C; bij temperaturen lager dan 10°C staat de ontwikkeling stil
   
Leefwijze:  
De eitjes worden gelegd op cacao, chocoladeproducten, granen, noten, gedroogde groenten, gedroogde vruchten, meel en andere plantaardige producten
De uit de eitjes komende larven voeden zich met bovengenoemde levensmiddelen; de andere levensstadia tasten niets aan
Volgroeide larven verlaten het product en zoeken een geschikte plaats om zich te verpoppen. Dit kunnen naden en kieren zijn van kastjes en wanden van opslagruimten.
N.B.  In leeg gekomen ruimten kunnen nog verschillende levensstadia van de cacaomotten aanwezig zijn
   
Schade/overlast:
Verontreiniging van voedingsproducten e.d. door uitwerpselen, spinsels, dode cacaomotten en schimmels
   
Wering:
Temperatuur in opslagruimten lager houden dan 13°C
Leeggekomen ruimten goed schoonmaken
Voedingsmiddelen -zo mogelijk- in goed afsluitbare bussen bewaren
Aangetaste voorraden snel verwerken of vernietigen
Oude voorraden eerst opgebruiken
   
Preventie:
'Vergeten' voorraden in keukenkastjes verwijderen
Ook droogbloemenstukjes verwijderen (bevatten naast droogbloemen vaak ook -voor meelpotten aantrekkelijke- noten)


Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies