Limonadewespen

Gepost in Wespen

>> bijvoorbeeld gewone wesp, duitse wesp

Uiterlijk:
Karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op achterlijf
Werksters circa 1 tot 1,5 cm lang, koninginnen iets forser
Stevige kaken, 2 paar doorzichtige vleugels
Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd ("wespentaille")
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Eind april zet een jonge koningin eitjes af
Duur van ei tot volwassen dier 3 tot 5 weken, eerste werksters eind mei
Werksters verzorgen verder het broed in het nest en de nestbouw
Levensduur werksters 6 tot 7 weken
   
Leefwijze:
Limonadewespen leven in groepen bij elkaar in een wespennest
De werksters zijn onvruchtbare vrouwtjes; alleen de koningin legt eitjes
De mannetjes (darren) alleen in augustus/september, zij bevruchten de nieuwe koninginnen
Alleen de jonge koninginnen overwinteren
Wespen voeden zich met eiwithoudend en suikerhoudend voedsel
Om een nest te maken knagen ze aan hout, rietmatten, enz.
Een wespennest wordt slechts 1 seizoen bewoond
   
Schade/overlast:
Limonadewespen kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen
Het hoofdbestanddeel van gifwespen bestaat uit histamine en apitoxine; een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een bloedvat plaatsvindt of als men overgevoelig is voor deze giftige stoffen
Wordt een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig, ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekenhuis
   
Nut
De gewone en de duitse wesp vangen en consumeren er veel lastige en schadelijke insecten (vooral kamervliegen en steekmuggen). Een populatie van 400 wespen kan per dag wel 3000 prooidieren naar het nest brengen
   
Wering/preventie:
Horren in open ramen en deuren
Gesloten vuilcontainers en afvalemmers
Nooit de uitvliegopening van het nest dicht stoppen


Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies