Wespro plaagdierpreventie

Gepost in Wespro plaagdierpreventie

Ongedierte is een breed begrip. Als je de Dikke van Dale erop naslaat, geeft deze als definitie: "Alle dieren die de mens op één of andere wijze schade of overlast bezorgen." Op het moment dat deze overlast als té groot wordt ervaren, wordt veelal de hulp van een professioneel ongediertebestrijdingbedrijf ingeroepen. Wespro plaagdierpreventie, gevestigd aan de Veldstraat op nummer 33 in Geffen, is zo'n bedrijf.

Wespro plaagdierpreventie onderscheidt zich duidelijk van de meeste andere bedrijven die werkzaam zijn in deze branche. Dat uit zich vooral in de wijze van bestrijding. Hoewel het vernietigen van het ongedierte meestal de eenvoudigste bestrijdingswijze lijkt te zijn, is dit in de praktijk lang niet altijd de juiste oplossing. Ongedierte is namelijk, naast een plaag voor mensen en bedrijven, ook van onschatbare waarde voor de natuur. In veel gevallen kan de plaag bestreden worden door de voedselbron te identificeren en te verwijderen, waardoor de leefomgang van de dieren dusdanig ontregeld dat zij zichzelf verplaatsen en het probleem zich op een natuurlijk manier oplost. Soms 'helpen' we een handje met de verhuizing, door bijvoorbeeld een hommelnest op te pakken en dit elders in de natuur te plaatsen. In alles wat wij doen, stellen we kwaliteit dan ook op de eerste plaats. Kwaliteit in advisering, uitvoering en nazorg. Wij doen geen enkele concessie als het komt op ongediertebestrijding of een kwalitatief verantwoorde wijze tegen een zeer voordelige tariefstelling.

Wespro is in 1999 opgericht als een echt familiebedrijf. Behalve particulieren en bedrijven roepen ook instanties zoals gemeenten, milieupolitie, Woningbouwstichtingen en de Keuringsdienst van Waren de hulp in van Wespro. Ondanks alle goede wil en inzet is vernietiging van ongedierte niet altijd te voorkomen. In die gevallen wordt er met gif gewerkt. Net als andere bedrijven die met gif en gevaarlijke stoffen werken, valt ook het werken met bestrijdingsmiddelen onder een strenge wetgeving en ten aanzien van gebruik, opslag en vervoer. De bestrijdingsmiddelen worden overigens pas geleverd op het moment dat we het nodig hebben. Hierdoor is slechts een zeer beperkte hoeveelheid bestrijdingsmiddelen bij ons op voorraad, waardoor logistieke problemen omtrent de opslag ervan worden voorkomen.

>> voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen

Cookies