Huisboktor

Gepost in Houtaantasters

Uiterlijk:
Een volwassen huisboktor is 1 tot 2,5 cm lang, bruinzwart en heeft twee grijsachtige vlekken
De larve heeft een lengte tot 3 cm, is geelachtig wit en heeft goed ontwikkelde kaken
De vrouwtjes hebben een lange legboor die onder de dekschilden uitsteekt
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Ontwikkelingsduur van ei tot volwassen huisboktor: 3 tot 11 jaar
Eistadium: 1 tot 2 weken, larvestadium 4 tot 5 jaar (soms 11 jaar), popstadium 2 tot 4 weken, imagostadium 3 tot 4 weken  
In juni t/m september komen de kevers uit het hout om te gaan paren, waarna het vrouwtje ca. 200 eitjes legt
Een temperatuur van 25°C en hoger en een hoge relatieve luchtvochtigheid is gunstig voor de ontwikkeling van de huisboktorlarve
     
Leefwijze:  
De uit de eitjes komende larven boren zich ter plaatse in het hout en maken daarin boorgangen, die geheel met boormeel gevuld worden en een ovale doorsnee hebben
Het houtoppervlak is vaak rimpelig als gevolg van de druk uit de boorgangen op het dunne fineerlaagje dat nog intact gebleven is. In de regel wordt de toekomstige uitgang naar buiten al voor de verpopping uitgeknaagd. Er blijft slechts een zeer dun laagje hout aanwezig, waardoor de kever later een uitlvliegopening knaagt
De uitvliegopening is ovaal, lengte 6 tot 9 mm, gewoonlijk met een gerafelde rand
Het boormeel vertoont cilindrische deeltjes en heeft daardoor een unieke structuur: korte ronde staafjes met grof poeder
     
Schade/overlast:  
Huisboktorren tasten vaak dakconstructies aan  
Dikke, dragende balken kunnen in enkele jaren nagenoeg geheel worden verpulverd; bij grenen wordt alleen het spinthout aangetast
Bij vuren wordt ook het kernhout aangetast  
     
Wering/preventie:  
Loofhout of verduurzaamd naaldhout toepassen  
Naaldhout voor verwerking controleren op aanwezigheid van huisboktor
Bij toepassing van naaldhout dit zorgvuldig schilderen of lakken zodat er geen eitjes op het houtoppervlak gelegd kunnen worden

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies