Gewone Houtwormkever

Gepost in Houtaantasters

Uiterlijk:
Een volwassen gewone houtwormkever is 2,5 tot 5 mm, donkerbruin en heeft een gezwelfd halsschild
Op het dekschild zijn rijen kleine putjes te zien
De larve is ca. 6 mm lang, geelachtig wit en licht gekromd
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Ontwikkelingsduur van ei tot volwassen dier is ca. 3 jaar; het wijfje legt 20 tot 40 eitjes
De kevers worden in de zomer gesignaleerd; hun uitvliegopeningen zijn cirkelvormig, diameter 1 tot 2 mm
In mei t/m augustus komen de kevers uit het hout tevoorschijn; ze gaan paren, waarna de vrouwtjes eitjes leggen  
De meest gunstige temperatuur voor de ontwikkeling van de larven is 22 tot 23°C
     
Leefwijze:  
Gewone houtwormkevers tasten zowel loof- als naaldhout aan, binnen en buiten gebouwen; ook boomstronken worden aangetast
De structuur van het boormeel is korrelig. De larven van de gewone houtwormkever boren zich direct nadat ze uit het ei komen in het hout, waar ze gangen boren met een doorsnede van ongeveer 0,5 mm. Deze boorgangen zijn gevuld met boor- en vraatmeel, met daarin excrementen. Vaak vindt men hoopjes boormeel onder het hout. De ellipsvormige bolletjes in het boormeel zien er scherp afgetekend uit, zonder stof: dit beeld is zeer kenmerkend voor de gewone houtwormkever!
     
Schade/overlast:  
Gewone houtwormkevers komen zowel in loof- als in naaldhout dat in gebouwen verwerkt is
Ze zorgen ook voor schade aan meubelen, beeldhouwerken, manden, kisten
N.B. Hout dat rondom geschilderd is, wordt gewoonlijk niet aangetast
   

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Grote Houtwormkever

Gepost in Houtaantasters

Uiterlijk:
Larve geelachtig wit tot ongeveer 1,1 cm;
De kever heeft donkerbruine dekschilden met geelachtige spikkels
Lengte volwassen kever: 6 tot 8 mm
Het halsschild is helmvormig en donkerbruin van kleur
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
De grote houtwormkever tast loofhout aan, vooral eiken, maar ook (aangrenzend) naaldhout; de balken moeten eerst door vocht en schimmels zijn aangetast
De larven leven 3 tot 10 jaar in het hout en richten in die periode schade aan
De ontwikkelingsduur is korter naarmate het hout sterker is aangetast door een houtrot verwekkende schimmel
Volwassen kevers verschijnen van januari tot juni in verwarmde gebouwen en van april tot mei in niet-verwarmde ruimten; hun gemiddelde levensduur is vier tot vijf jaar
De uitvliegopeningen zijn cirkelachtig van vorm; doorsnede 0,25 tot 0,4 mm
Grote houtwormkevers ontwikkelen zich ook buiten gebouwen
     
Leefwijze:  
Vooral balkeinden en verbindingen worden aangetast door larven
Imago's paren binnen in de balken in zogenaamde 'kraamkamers' en zetten daar hun eitjes af
De boorgangen zijn gevuld met boormeel van de larven. Het boormeel heeft een grove structuur en ronde excrementen van ca. 0,75 mm groot
De imago's kunnen vliegen, maar doen dit niet vaak. Zij vliegen het liefst bij een temperatuur van 19°C of hoger
     
Schade/overlast:  
Aantasting vindt plaats zowel van het spinthout als het kernhout
De grote houtwormkever tast vooral loofhout aan, zoals eiken, iepen en kastanjebomen. Soms wordt ook grenen aangetast
De schade door aantasting kan aanzienlijk zijn
     
Wering/preventie:  
Voorkom vochtproblemen, lekkage opheffen
Sterk aangetaste houten balken verwijderen
Ventilatie verbeteren
Eventueel: verduurzaamd hout gebruiken of het hout preventief behandelen met een doorvoor toegelaten insecticide


Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Huisboktor

Gepost in Houtaantasters

Uiterlijk:
Een volwassen huisboktor is 1 tot 2,5 cm lang, bruinzwart en heeft twee grijsachtige vlekken
De larve heeft een lengte tot 3 cm, is geelachtig wit en heeft goed ontwikkelde kaken
De vrouwtjes hebben een lange legboor die onder de dekschilden uitsteekt
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Ontwikkelingsduur van ei tot volwassen huisboktor: 3 tot 11 jaar
Eistadium: 1 tot 2 weken, larvestadium 4 tot 5 jaar (soms 11 jaar), popstadium 2 tot 4 weken, imagostadium 3 tot 4 weken  
In juni t/m september komen de kevers uit het hout om te gaan paren, waarna het vrouwtje ca. 200 eitjes legt
Een temperatuur van 25°C en hoger en een hoge relatieve luchtvochtigheid is gunstig voor de ontwikkeling van de huisboktorlarve
     
Leefwijze:  
De uit de eitjes komende larven boren zich ter plaatse in het hout en maken daarin boorgangen, die geheel met boormeel gevuld worden en een ovale doorsnee hebben
Het houtoppervlak is vaak rimpelig als gevolg van de druk uit de boorgangen op het dunne fineerlaagje dat nog intact gebleven is. In de regel wordt de toekomstige uitgang naar buiten al voor de verpopping uitgeknaagd. Er blijft slechts een zeer dun laagje hout aanwezig, waardoor de kever later een uitlvliegopening knaagt
De uitvliegopening is ovaal, lengte 6 tot 9 mm, gewoonlijk met een gerafelde rand
Het boormeel vertoont cilindrische deeltjes en heeft daardoor een unieke structuur: korte ronde staafjes met grof poeder
     
Schade/overlast:  
Huisboktorren tasten vaak dakconstructies aan  
Dikke, dragende balken kunnen in enkele jaren nagenoeg geheel worden verpulverd; bij grenen wordt alleen het spinthout aangetast
Bij vuren wordt ook het kernhout aangetast  
     
Wering/preventie:  
Loofhout of verduurzaamd naaldhout toepassen  
Naaldhout voor verwerking controleren op aanwezigheid van huisboktor
Bij toepassing van naaldhout dit zorgvuldig schilderen of lakken zodat er geen eitjes op het houtoppervlak gelegd kunnen worden

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies