Disclaimer

Gepost in Wespro plaagdierpreventie

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van www.wespro-plaagdier.nl. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Deze website bevat links naar websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Het is de gebruiker toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van Wespro plaagdierpreventie. Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt kunnen deze in onze bestanden worden opgenomen en verwerkt.

Melding van schending van privacy


Indien U meent dat deze website onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, wordt u verzocht om daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Wespro plaagdierpreventie behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Directe/indirecte schade.


Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Contactformulier

Gepost in Wespro plaagdierpreventie

U kunt op de volgende manieren in contact komen met Wespro plaagdierpreventie

Wespro plaagdierpreventie
Veldstraat 33
5386 AW  Geffen

Telefoon (073) 532 0744


E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kamer van Koophandel: 75253275
BTW-id: NL8602.09.490.B.01

Winkel

Gepost in Wespro plaagdierpreventie

  
In onze winkel aan de Veldstraat 33 in Geffen kunt u terecht voor diverse artikelen voor wering en bestrijding van diverse plaagdieren en onkruiden, zoals klemmen, vallen, biociden, vliegenspuiten, vliegenlampen enzovoorts. 

Openingstijden
     
maandag t/m vrijdag:             
10.00 - 12.00 uur    
13.30 - 16.00 uur    

Andere tijden op afspraak

Wespro plaagdierpreventie

Gepost in Wespro plaagdierpreventie

Ongedierte is een breed begrip. Als je de Dikke van Dale erop naslaat, geeft deze als definitie: "Alle dieren die de mens op één of andere wijze schade of overlast bezorgen." Op het moment dat deze overlast als té groot wordt ervaren, wordt veelal de hulp van een professioneel ongediertebestrijdingbedrijf ingeroepen. Wespro plaagdierpreventie, gevestigd aan de Veldstraat op nummer 33 in Geffen, is zo'n bedrijf.

Wespro plaagdierpreventie onderscheidt zich duidelijk van de meeste andere bedrijven die werkzaam zijn in deze branche. Dat uit zich vooral in de wijze van bestrijding. Hoewel het vernietigen van het ongedierte meestal de eenvoudigste bestrijdingswijze lijkt te zijn, is dit in de praktijk lang niet altijd de juiste oplossing. Ongedierte is namelijk, naast een plaag voor mensen en bedrijven, ook van onschatbare waarde voor de natuur. In veel gevallen kan de plaag bestreden worden door de voedselbron te identificeren en te verwijderen, waardoor de leefomgang van de dieren dusdanig ontregeld dat zij zichzelf verplaatsen en het probleem zich op een natuurlijk manier oplost. Soms 'helpen' we een handje met de verhuizing, door bijvoorbeeld een hommelnest op te pakken en dit elders in de natuur te plaatsen. In alles wat wij doen, stellen we kwaliteit dan ook op de eerste plaats. Kwaliteit in advisering, uitvoering en nazorg. Wij doen geen enkele concessie als het komt op ongediertebestrijding of een kwalitatief verantwoorde wijze tegen een zeer voordelige tariefstelling.

Wespro is in 1999 opgericht als een echt familiebedrijf. Behalve particulieren en bedrijven roepen ook instanties zoals gemeenten, milieupolitie, Woningbouwstichtingen en de Keuringsdienst van Waren de hulp in van Wespro. Ondanks alle goede wil en inzet is vernietiging van ongedierte niet altijd te voorkomen. In die gevallen wordt er met gif gewerkt. Net als andere bedrijven die met gif en gevaarlijke stoffen werken, valt ook het werken met bestrijdingsmiddelen onder een strenge wetgeving en ten aanzien van gebruik, opslag en vervoer. De bestrijdingsmiddelen worden overigens pas geleverd op het moment dat we het nodig hebben. Hierdoor is slechts een zeer beperkte hoeveelheid bestrijdingsmiddelen bij ons op voorraad, waardoor logistieke problemen omtrent de opslag ervan worden voorkomen.

>> voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen

Cookies