Gewone Spekkever

Gepost in Materiaalaantasters

Uiterlijk:
Ovale gerekte lichaamsvorm, lengte 6 tot 10 mm
De gewone spekkever is makkelijk te herkennen aan het licht- tot witgekleurde, met donkere vlekken bedekte, voorste deel van de dekschilden. Het achterste deel is donkerbruin tot zwart (andere spekkeversoorten zijn overwegend donker van kleur).
De larven hebben een lengte van 10 tot 15 mm, zijn roodbruin en zijn bedekt met stevige borstelachtige haren
Op het voorlaatste achterlijfsegment van de larve bevinden zich twee doornvormige uitsteeksels; deze zijn naar achteren gericht
   
Ontwikkeling:  
Volledige gedaanteverwisseling
Het vrouwtje legt ca. 200 tot 800 eitjes af in de nabijheid van de voedselbron
Na ca. 9 dagen komen de eitjes uit; het popstadium duurt 8 tot 15 dagen
De larven van de gewone spekkever worden binnen 1 maand volwassen
Als de larven volgroeid zijn, verlaten zij hun voedselbron op zoek naar een geschikte verpoppingsplaats
De kever leeft ongeveer 3 maanden; soms langer
   
Leefwijze:
Zowel de larve als de kever voeden zich met producten van dierlijke oorsprong (dode dieren, huiden, vleeswaren, aas, beenderen, gedroogde vleesproducten voor huisdieren) en meelproducten waarin veel diermeel is verwerkt (bijvoorbeeld honden- en kattenbrokjes)
De larven van de gewone spekkever zijn lichtschuw en gevoelig voor verstoring; zij kunnen zich schijndood houden
De larven van de gewone spekkever komen veel voor in gedroogde hammen en worsten
Larven bevinden zich tevens in duivennesten, mussennesten en in/bij dode vogels
Fabrieken waarin gedroogde vis wordt verwerkt, dienen zeer alert te zijn op de gewone spekkever
   
Schade/overlast:
De larven kunnen hun voedselbronnen volledig vernielen
Voor het maken van een poppenwieg kunnen de larven veel schade toebrengen aan hout, isolatiemateriaal en (te) lang opgeslagen gedroogde vleesproducten
   
Wering/preventie:
s
Goede hygiëne in de (groot)keuken
Kleine hoeveelheden van dierlijke producten opslaan in goed afsluitbare kunststof bakken of tonnen


Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Gewone Tapijtkever

Gepost in Materiaalaantasters

Uiterlijk:
Gewone tapijtkevers zijn 1,8 tot 3,2 cm lang
Ovaalvormig tot cilindrisch van vorm, vaak vrij dof (zwart) gekleurd
Drie onscherpe brede dwarsbanden, lichtbruin wit van kleur
De larven zijn eivormig met een lichte beharing; aan het achterste segment staan 2 bosjes bruine haren die schuin naar elkaar gericht zijn als een tentdakje
   
Ontwikkeling:
Volledige gedaanteverwisseling
Het eistadium duurt 6 tot 35 dagen, afhankelijk van de temperatuur; het larvestadium kan 2 tot 12 maanden duren  
De popfase duurt 5 tot 19 dagen. Het imago kan nog tot 30 dagen in de pophuid blijven zitten
De vrouwtjes leggen hun eieren in vogel- en wespennesten, in nesten van andere dieren, in gedroogd aas, in wollen kleding en wollen kleden
Gemiddeld één generatie per jaar (18 tot 25°C), maar bij gunstige voedsel- en temperatuursomstandigheden kan dat oplopen tot 3 generaties per jaar
   
Leefwijze:
De larven leven uitsluitend van dierlijke producten
Volwassen gewone tapijtkevers zijn bloembezoekers en leven van nectar en stuifmeel
De kevers kunnen zeer goed vliegen; de larven kunnen grote afstanden in een woning afleggen (het kan moeilijk zijn om de bron op te sporen)
De kevers leven bij voorkeur in een droge omgeving
   
Schade:
Het is alleen de larve van de gewone tapijtkever die voor schade kan zorgen
Grote schade kan ontstaan aan wollen producten, bouwvilt en opgezette dieren
   
Wering/preventie:
Voorkom vogelnesten onder de dakpakken
Ruim (oude) kadavers op, wespen- en hommelnesten (indien ze binnen bereik zijn)
Naden en kieren dichten

Voor een goede bestrijding, bel Wespro: (073) 532 0744 of kijk hier voor meer contactinformatie.

Cookies